ChraSupport

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[AT-5190-1401] Cleaning Powder,Dielectric Capillary, AA

Avatar
ChrAct

[AT-5190-1401] Cleaning Powder,Dielectric Capillary, AA

13 Comments
Avatar
Discard
Avatar
ChrAct
-

[AT-G7005-60061] Filament,high temperature EI for GCMS, AA

Avatar
ChrAct
-

[AT-401425] Agilent Plastic Strips of 8 Optically Clear Caps Mx3000p 108/strips

Avatar
ChrAct
-

[THERMO-30305-254630] 250x4,6mm 5um Hypersil MOS-2 Column

Avatar
ChrAct
-

Bộ tạo pha động KOH dùng cho máy sắc ký ion Dionex EGC 500 KOH Cartridge

75778

Thermo Scientific 1 bộ

Avatar
ChrAct
-

[PE-B3000641] Perkin Elmer, Standard THGA Graphite Tubes PK/5 Unit(s) 1 PE-B3000641

[PE-N9304642] Integrated Platform THGA Graphite Tubes, Pkg. 10 Unit(s) 1 PE-N9304642

[PE-B0504033] Perkin Elmer, Standard THGA Graphite PE Tubes pk Unit(s) 1 PE-B0504033

Avatar
ChrAct
-

Quy cách YCKT Code/Hãng SL

4 cái / gói Bảo vệ cột SB-Aq (cỡ hạt 5 um, đường kính trong 4.6 mm, dài 12.5 mm), tương đương cột bảo vệ ZORBAX StableBond Aq, Agilent 820950-933. Agilent 820950-933. 2

Bộ Dùng cho bơm 1260 cùa LC Infinity Agilent Agilent/ G1310-68741 1

1 Cái/Gói Bao gồm: 1 liner chia dòng, 5 septa, 1 O-ring cho liner, 1 miếng đệm mạ vàng có vòng đệm, 1 cột chia dòng, 2 O-ring. Agilent/5188-6496 2

Bộ Đường kính trong ống mao dẫn 0.12 mm, phù hợp cho bộ tiêm mẫu G1367E của Agilent. Agilent/ G1367-87012 1

5 cái/hộp Thủy tinh, chiều dài 78,5mm; thể tích 870uL; chia dòng, có bông thủy tinh ở phần thắt lại trên thân, áp suất thấp (low pressure drop), Ultra inert, có kèm O-ring, phù hợp với GC 7890A. Agilent Technologies/ 5190-3165 2

100 Lọ/ Hộp Thủy tinh trong, kích thước lọ 75 mm x 22.75 mm Agilent/5188-2753 3

1 Cây/hộp Chất liệu pha tĩnh Polyethylene Glycol (PEG), chiều dài 30 m, đường kính trong 0,25 mm; lớp film pha tĩnh dày 0,25 µm; khoảng nhiệt độ: 20oC-250/260oC Agilent/122-7032 1

cái Cột zorbax extend-C18, 80Ao, kích thước 4.6x250mm, 5µm. Nhiệt độ tối đa chịu được 40oC ở pH từ 8-11.5. Ngưỡng pH hoạt động từ 2-11.5. Dùng cho sắc ký pha đảo. 770450-902, Agilent 1

1 Quart/Chai Dầu cho bơm chân không, sử dụng cho GC-MS, 1 quart tương đương 946 ml. Thành phần polyalphaolefin tổng hợp cao cấp. Agilent/5191-5851 1

2 Cái / Gói Thép không gỉ, phù hợp khi kết nối với buồng tiêm mẫu cho máy sắc ký khí GC 7890A. Agilent Technologies/ 5181-8830 2

10 Cái / Gói Bằng graphite, kích thước 0,4mm, sử dụng cho cột có đường kính 0,25mm, phù hợp với buồng tiêm mẫu (inlet) Agilent 7890A Agilent Technologies/ 5181-3323 2

10 Cái / Gói Bằng graphite, kích thước 0,4mm, sử dụng cho cột có đường kính 0,25mm, phù hợp với buồng tiêm mẫu (inlet) Agilent 7890A Agilent Technologies/ 5062-3514 2

1 Cái / Hộp Dây đánh lửa cho GC MS chịu được nhiệt độ cao cho EI, phù hợp với GC MS MS 7000B Agilent Agilent Technologies/ G7005-60061 2

5 mét / cái Thông số: PEEK, 1.6 mm od, 0.13 mm id, 5 m 5042-6461 agilent 1

5 mét / cái Thông số: PEEK, 1.6 mm od, 0.25 mm id, 5 m 5042-6463 Agilent 1

1 cái/hộp Phù hợp cho đầu dò DAD của Agilent 1260. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá "Agilent/

2140-0820" 1

Cái Phù hợp để trộn dòng nội chuẩn và mẫu cho máy ICPMS 7700x Agilent G3280-67062 - Agilent 3

1 Cái / Gói Kim tiêm mẫu cho sắc ký khí, thể tích 10 µl, chiều dài 50 mm, 23 gauge, cone tip;sử dụng cho hệ tiêm mẫu tự động GC PAL "Agilent -

Malaysia

8010--0351" 5

1 cái/hộp "Thể tích: 10µL

Mũi kim tròn đầu (Cone)

Kim dính liền với Syringe

Chiều dài needle: 51 mm

Needle gauge: 26s

Phù hợp cho bộ tiêm mẫu tự động CTC CompiPal" Agilent Technologies/ G6500-80116 2

100 Cái / Gói Miếng đệm đường kính 11 mm, không dính, chịu nhiệt đến 400°C Agilent Technologies/ 5183-4757-100 1

Cái Phù hợp để bít chặn các kênh của bộ trộn dòng nội chuẩn và mẫu cho máy ICPMS 7700x Agilent G3138-65129 - Agilent 3

2 Cái/Gói Nút dành cho cột mao quản, sử dụng trong sắc ký khí Agilent/5181-8830 1

Cái Phù hợp để dẫn, nối các kênh của bộ trộn dòng nội chuẩn và mẫu cho máy ICPMS Agilent 5064-8023 - Agilent 3

1 Cái/Hộp Phù hợp với nguồn ion hoá EI GCMS Agilent 5975, 7000B Agilent Technologies/ G7005-60061 2

10 cái / gói Bao gồm vòng đệmtrước và sau, phù hợp cho ống đường kính 1.6mm của máy ICPMS agilent 5064-8024 - Agilent 3

Cái Thép không gỉ, thể tích 100µL, phù hợp cho bộ tiêm mẫu G1367E của Agilent. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá. Agilent/ 5067-4710 1

Avatar
ChrAct
-

5190-9067 Agilent (Mỹ)

228-34016-02 Shimadzu

228-64106-44 Shimadzu

G1314-60100 Agilent (Mỹ)

222-63621-02 Shimadzu

892-2550 Hitachi

893-0800 Hitachi

228-45574-96 Shimadzu

228-43200-44 (or 228-43200-94) Shimadzu

228-43200-42 (or 228-43200-92) Shimadzu

068353 Thermo (Mỹ)

079805 Thermo (Mỹ)

057574 Thermo (Mỹ)

50500256 Ấn

Avatar
ChrAct
-

Cap,9mm blu scrw bnd,prslt PTFE/S,1000PK, 58 Unit(s) 1 AT-5190-9067

Shimadzu, LAMP D2 Unit(s) 1 SI-228-34016-02

Stainless Steel Connecting Pipe Used to Connect The Injection Port and The High Pressure Valve Unit(s) 1 SI-228-64106-44

D2 Lamp L6903 with Box, 58 Unit(s) 1 AT-G1314-60100

Shimadzu, D2 Lamp, SPD-M40 Unit(s) 1 SI-228-63621-02

Hitachi, D2 lamp, MAIN UNIT : 6420 UV-VIS Unit(s) 1 HI-892-2550

Hitachi, CHECK VALVE IN, Unit(s) 1 HI-893-0800

Shimadzu, DRAIN VALVE ASSY, 20AT Unit(s) 1 SI-228-45574-96

SHIMADZU Button panel Unit(s) 1 SI-228-43200-44

Shimadzu Pump Control Panel PANEL ASSY LC-20AT Unit(s) 1 SI-228-43200-42

068353 Acclaim Mixed-Mode WCX, 5um (4.6 x 150 mm) Unit(s) 1 THERMO-068353

IonPac CS16 Analytical Column (5 x 250 mm) Unit(s) 1 79805

Dionex IonPac IC Columns, CG16, 5X50MM Unit(s) 1 THERMO-057574

Avatar
ChrAct
-

ZORBAX RR StableBond Phenyl, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm. 80Å 863953-912 Agilent (Mỹ)

Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC Columns, 5 μm,4.6 mm x 150 mm 068353 ThermoFisher (Mỹ)

HPLC Column HYPERSIL ODS 5µm 250x4,6mm 30105-254630 ThermoFisher (Mỹ)

Avatar
ChrAct
-

Capillary assembly for PSD-95, 1/pk, 58 Unit(s) 1 AT-110289290

Poroshell HPH-C18,4.6x 150mm,4um,T, BC Unit(s) 1 AT-693970-702T

Syringe, 10ul FN 26/57/C PAL3, 58 Unit(s) 1 AT-8010-0163

Avatar
ChrAct
-

Assy Capillary Psd95 110289200 Agilent 5/pk

InfinityLab Poroshell HPH-C18, 4.6 x 150 mm, 4 μm 693970-702T Agilent

Syringe, 10uL 8010-0163 Agilent

Avatar
ChrAct
-

5190-2292Agilent (Mỹ)Cái

5183-4757Agilent (Mỹ) 50/pk

Avatar
ChrAct
-

IonPac AG11 Guard Column, 2x50mm Unit(s) 1 THERMO-044079

IonPac AS11 Analytical Column , 2x250mm Unit(s) 1 THERMO-044077Legal Notice

Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.

Chratec.com™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Chratec.com™ and other Chratec™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

 Be the first to find out all the latest update.


ChraSil

a series of HPLC columns

ChraPart

alternative spare part for Lab

ChraSep

sample preparation and process

ChraCap

dissolution tester accessories

ChraLamp

replacement lamps for Lab

ChraBond

capillary GC columns