ChraSupport

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đèn Xenon-HPLC-FLD (HITACHI) UXL-152H S/N WK0284 Japan

Avatar
ChrAct

Đèn Xenon-HPLC-FLD (HITACHI)  UXL-152H S/N WK0284  Japan

20 Comments
Avatar
Discard
Avatar
ChrAct
-

[G20163-15269] ChraPart #G20163-15269, alternative to Hitachi part# 650-1500, XENON LAMP USHIO UXL 152, 1pk

Avatar
ChrAct
-

[HI-650-1500] Hitachi UXL 152 Xenon Lamp (150 w)

Avatar
ChrAct
-

[AT-5190-4032] Vial,crimp,2ml,clr,LP,100PK, 58

[AT-5181-1210] 11mm Red Rubbr Crmp cap,clr FEP spta 100, 58

Avatar
ChrAct
-

Tên hàng yêu cầu Code tham khảo SL

Sample loop 100µl for G1329B Auto sampler-Agilent /Agilent

Code : 01078-87302 1

Loop HPLC /Agilent

Code : G7129-60500 1

Vật tư thay thế cho buồng tiêm mẫu HPLC

PM Kit for G1329B code: G1313-68719 1

Dây truyền động cho máy HPLC

Belt Needle-Station Code: G7129-40038 1

Frits 5 PK 43022708 10

Loop HPLC /Agilent

Code : G7129-60500 1

Vật tư thay thế cho buồng tiêm mẫu HPLC

PM Kit for G7129A code: G7129-68740 1

Avatar
ChrAct
-

[PE-N3050672] Perkin Elmer, EDL SYS 2 SE^

Avatar
ChrAct
-

Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,Helium, 58 RMSH-2 Agilent (Mỹ) Cái

Big Universal Trap, 1/8i fttgs, Nitrogen, 58 RMSN-2 Agilent (Mỹ) Cái

Perkin Elmer,CAPILLARY W TUBE W/1 CONNECTOR B3001770 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Liner,UI,splitless,single taper,GW, 5/pk, 58 5190-3163 Agilent (Mỹ) 5 Cái / Hộp

Strg Vial Kit,12mL,19x65 Amber,15-425Cap, 58 5183-4322 Agilent (Mỹ) Hộp

Ni sampling cone for x-lens, ICP-MS, 1/p, 58 G3280-67040 Agilent (Mỹ) Cái

Perkin Elmer, NICKEL SAMPLER FOR NEXION W1033612 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Perkin Elmer, HYPERSKIMMER FOR NEXION W1033995 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Ni skimmer cone for x-lens, ICP-MS, 1/pk, 58 G3280-67041 Agilent (Mỹ) Cái

Perkin Elmer, NICKEL SKIMMER FOR NEXION W1026356 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Perkin Elmer, 1-Slot Demountable Quartz Torch for Avio 200/500, 1pk N0790131 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Perkin Elmer,Glass Type C Nebulizer 0.5mL/min N8145012 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Perkin Elmer, Quartz Ball Joint Injector 2.0 mm WE023948 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Perkin Elmer,ALUMINA SAMPLE INJECTOR 2.0MM OPTI N0695362 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Perkin Elmer,Grey/Grey 1.30 mm i.d. Santoprene N0777444 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Perkin Elmer,RED-RED-RED 1.14 MM ID Pharm Tub P B3140730 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Perkin Elmer,TUBING-PVC FLRD ORG/BLU 0.25MM ID( N0773112 Perkin Elmer (Mỹ) 12 cái/hộp

Perkin Elmer,Orange/Green Flared 2-stop 0.38 pk N0777042 Perkin Elmer (Mỹ) 12 cái/hộp

Perkin Elmer,White/White 1.02 mm i.d. Silicone N0777441 Perkin Elmer (Mỹ) 6 Dây/Gói

Perkin Elmer,PURP-WH-PURP 2.79 MM ID Pkg. 6 B3140721 Perkin Elmer (Mỹ) 6 Dây/Gói

Filament,high temperature EI for GCMS, AA G7005-60061 Perkin Elmer (Mỹ) Cái

Syringe 10ul FN 23/50/cone, 58 8010-0351 Agilent (Mỹ) Cái

Septa Non-Stick Long Life 11mm 100pk, 58 5183-4761-100 Shimadzu (Nhật Bản) Cái

CP-Wax 52 CB 30m x 0.53mm x 1.0um, JW AT-CP8738I Agilent (Mỹ) 1.00 Unit(s)

Avatar
ChrAct
-

[AT-6610000800] Rectangular cell UV 10mm 3.5mL open 2/pk, 58

Avatar
ChrAct
-

14-4440-024 Vials, 22ml headspace, w/20mm top, 125 per pack.

Avatar
ChrAct
-

Code Tên sản phẩm ĐVt QUY CÁCH Số lượng

THC01037 Que lấy mẫu ( Sample Swab) Túi TX715 Texwipe 25

THC01022 Đầu cole trắng 1000 μl Túi RT-L1000 1

TR000310 Vial ,Screw top caps vials, clear , 2 ml (lọ mẫu) bộ Lọ 2ml, màu trắng,sử dụng nắp vặn 11mm+ Loại nắp vặn, 11mm, dùng cho lọ 2ml, septa có rãnh. 15

TR000716 Giá đỡ ống nghiệm 25ml Cái 5

TR000717 Ống ly tâm thủy tinh 50ml Cái 20

THC01040 Bơm tiêm nhựa dùng 1 lần 5ml- Không có kim Hộp 15

TR000160 Lọ đóng chất chuẩn Hộp Lọ 2ml, dùng cho loại nắp bấm, màu nâu 10

TR000161 Nắp đóng chất chuẩn Hộp Loại 11mm, loại nắp nhôm bấm 10

THC01071 Bản mỏng Silicagel GF 254 Hộp 1

THC01073 Bản mỏng Silicagel G Hộp 1

THC01029 Membrance Filter Nylon 0.45um 47mm Hộp 5

TR000216 Cốc nung sứ 50ml Cái 5

TR000701 Cây câu cá từ 30cm Cái 1

TR000700 Dụng cụ mở nắp lọ chuẩn Cái 1

THC01024 Đầu cole xanh 1000µl Gói code 1001/G 2

THC01030 Đầu cole vàng 200ul Hộp code 1202/G 1

TR000390 Túi hấp dụng cụ vi sinh 90*230 Hộp 1

THC01043 Băng keo chỉ thị nhiệt Cuộn code 1322-12MM 1

THC01077 Tim đèn cồn M 1

THC00106 Đèn cồn Cái 3

TR000122 Cá từ 4cm Con 10

THC01036 Đĩa petri nhựa 90 x 15 mm Cái 2000

Avatar
ChrAct
-

Eclipse Plus C18,2.1x100mm,1.8um,600bar, BC Unit(s) 1 AT-959764-902

ULC Column Grd, Ecl, Plus C18,2,1mm,1,8um,3pk Unit(s) 1 AT-821725-901

Avatar
ChrAct
-

I Consumables for ICP&GC Code

1 Gas Clean carrier gas purifier, 1/pk CP17973

2 Spray chamber (quartz), 1/pk with UHMI for the 7900/8900. G8400-67150

3 Peristaltic pump tubing set for pumping drain/uptake, Tygon with connectors, 5/pk. G3160-65327

4 Contour Flared End PVC Pump Tube Short 2tag 0.25mm ID Orange/Blue (PKT 6) 5043-0015

5 Peristaltic pump tubing for supply of rinse solution to the autosampler, PVC Solvaflex, 3-bridged, grey/grey tabs, 12/pk 3710049000

6 Centrifuge tube 15ml, conical, 17x120mm ABEQ-3300006-500

7 Centrifuge tube 50ml, conical, 30x115mm ABEQ-3300002-500

8 Oils: Vacuum Fluids for ICP-MS X3760-64004

9 Oils: Vacuum Supplies for GC-MS 5191-5851

10 Citranox: Detergent for cleaning interface cones and lenses, 1 gallon 5188-5359

11 Dionex IonPac™ NG1 Guard 2x50 mmm 88763

12 DionexIonPac™ AG7 Guard 2x50 mmm 63099

14 Vials 6ml G3160-65303

15 Vials 5ml 38008

16 Filter Caps 5ml 38009

18 5000µL Graduated Clear Tips 110-401C

19 1000µL Graduated Clear Tips 110-706C

20 200µL Graduated Clear Tips 110-705C

21 Filter papers 1001-110

II Consumables for GC-MS (2023

1 Filament Assembly G7005-60061

2 Gold Seal w/Washer 1 pack 5190-6144

3 Syringe (Autosampler) G4513-80203

4 Column nut for MS interface 05988-20066

5 Non-stick Liner O-ring 5188-5365

6 Agilent J&W HP5ms, 30 m × 0.25 mm, 0.25 µm (Column) 19091S-433

7 Ferul 0.4mm VG0.1-0.25 col 10/PK 5181-3323

8 Ferul 0.4mm VG cond cond 25 col ing 10/PK 5062-3508

9 Ultra Inert Inlet Liners 5190-2293

10 UltiMetal Plus Flexible Metal Ferrules G3188-27501

11 Swabs, cotton, 100/pk 5080-5400

12 Cloth, lint free 15/PK 05980-60051

13 Abrasive powder, aluminum oxide, 100 g 393706201

Avatar
ChrAct
-

Ống Dẫn Dung Môi PTFE Tubing (Natural)1/16" OD x 0.25mm ID 25m-211921-25-BGB-Đức SL1

Avatar
ChrAct
-

Cột HPLC (sắc kí lỏng):

C18, Waters X-Bridge Premier Peptide BEH C18 130 Å, 2.5 µm x 150 mm

C18, Waters X-Bridge 3.5 µm, 150 mm x 2.1 mm

Symmetry C18 15 cm x 3.9 mm, 5 µm

Luna silica (2) 100A 25 cm x 4.6 mm, 3 µm

Hypersil silica 25 cm x 4.6 mm, 5 µm

Cột GC (sắc kí khí)

Fused silica column coated with a 5.0 µm, 100 % dimethylpolysiloxane stationary phase, 40 m long and 0.32 mm internal diameter.

Avatar
ChrAct
-

076017 Thermo (Mỹ)

060553 Thermo (Mỹ)

Avatar
ChrAct
-

00473550 Dây mẫu bơm nhu động, 2 nút chặn 0.76 mmphù hợp bơm nhu động perkin 7300DV, Vật liệu chịu được dung môi, 2 nút chặn đen/đen - đường kính 0.76 mm.12 Dây/Gói Perkin Elmer

Avatar
ChrAct
-

InfinityLab Quick Change Inline Filter for HPLC, 5067-1602, Agilent Cái 3

Max-Light Cartridge Cell, G4212-60008, Agilent (Flow cell máy HPLC 1260) Cái 2

Rotor seal, Vespel, 0100-1853, Agilent Cái 2

1100 Gradient valve assembly, G1311-67701, Agilent Hộp 2

Rotor seal, PEEK, 2-groove, 0100-2231, Agilent Cái 3

Isolation seal for valves, 0100-1852, Agilent Cái 1

Seal wash gasket, 6/pk, 5062-2484, Agilent Gói 2

Avatar
ChrAct
-

[AT-G3430-61110] 7890B Logic Board With Firmware, 8P

Avatar
ChrAct
-

Dispersive SPE PSA/GCB/C18 Clean Up Tube (Magnesium sulfate 150mg, PSA 50mg, GCB50mg, C18 50mg), 2ml 50 Hộp

Dispersive SPE (Carbon 500mg /PSA 500mg) 6ml 50 Hộp

Dispersive SPE (PSA 50mg, Magnesium sulfate 150mg, C18 50mg), 2ml 50 Hộp

Dispersive SPE (Magnesium sulfate 150mg, C18 50mg), 2ml 20 Hộp

Dispersive SPE (Magnesium sulfate 150mg, PSA 50mg, C18 50mg), 2ml 30 Hộp

Dispersive SPE (Magnesium sulfate 4g, NaCl 1g) 30 Hộp

Dispersive SPE (Magnesium sulfate 6g, Spdium Acetate 1.5g) 30 Hộp

Cột SPE CHROMABOND Easy, 80 µm, 3 mL/200 mg 30 Hộp

Cột SPE-L 100 µm, Styrenbe-divinybenzene 500mg/3ml 100 Hộp

Cột SPE Poly-sery Cartridge 500mg/6ml 40 Hộp

Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30 um 30 Hộp

Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 um 30 Hộp

13 Oasis WAX 3cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 um 20 Hộp

Avatar
ChrAct
-

STT part number mô tả Số lượng

phụ kiện cho pump

1 655-1080 plunger Seal 8

2 638-1423 filter ( folw path) 4

3 810-1433 Packing A (PACK 10) 1

4 810-1434 Packing B (PACK 10) 1

5 810-1005 Check valve out 1

6 810-1004 Check valve in 1

7 890-6502 Solenoid valve (For Low Gradient) 3

8 890-1194 Leak Sensor 6

9 885-2920 Drain valve seal 3

10 HI-810-1128 Hitachi, DRAIN VALVE PACKING 3

11 885-1050 packing for 4 ways joint 3

phụ kiện cho auto sampler

12 890-3183 Injection port seal 3

13 890-3243 Injection valve seal 3

14 080-3737 Plunger tip(0.1ml) 1

15 890-3228 L-2200 0.1 ML SYRINGE, For L-2200 1

16 890-2177 Inlet tube assy, ID 0.25 × 0.66 T 3

17 890-2527 W lamp 1

18 810-1355 Screw D 6

19 835-2064 Screw 6

20 F257114 Teflon Tube 1.0IDx0.5Tx10M 1

21 634-1976 Stainless steel pipe, 0.25 mm ID × 1.57 mm OD × 5 m 3

22 L329235 SUS push screw (M6) 12

23 655-1458 SUS push screw S 12

24 638-1099 SUS ferrule (SUS 316) 1/16 inch 24

25 634-1976 Stainless steel pipe, 0.25 mm ID × 1.57 mm OD × 5 m 1

Avatar
ChrAct
-

Code Tên sản phẩm ĐVT Tham khảo Số lượng

TKE33900 Cột L10 (150mm x 4.6 mm; 5µm) cái 1. Inertsil CN-3, 5020-01940

2. Discovery Cyano, supelco,

3. Hypersil GOLD™ Cyano, 25805-154630

4. Hypersil BDS Cyano 28805-154630

1.00

TKE33800 Cột L51 (250mm x 4.6 µm; 5µm) cái

1.00

TKE33900 Cột L10 (150mm x 4.6 mm; 5µm) cái

1.00

TKE34000 Cột L67 (250mm x 4.6 mm; 5µm) cáiLegal Notice

Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.

Chratec.com™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Chratec.com™ and other Chratec™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

 Be the first to find out all the latest update.


ChraSil

a series of HPLC columns

ChraPart

alternative spare part for Lab

ChraSep

sample preparation and process

ChraCap

dissolution tester accessories

ChraLamp

replacement lamps for Lab

ChraBond

capillary GC columns