ChraSupport

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Vial 2 mL loại miệng 9, trắng + nắp vặn xoáy septa xẻ rãnh Agilent

Avatar
ChrAct

Vial 2 mL loại miệng 9, trắng + nắp vặn xoáy septa xẻ rãnh Agilent

18 Comments
Avatar
Discard
Avatar
ChrAct
-

[AT-5182-0553] Screw cap and clear vial kit 100/PK, 58

Product of: Agilent Technologies, USA

Part number: 5182-0553

Avatar
ChrAct
-

[C5182-0553] ChraPart #C5182-0553, alternative to part# 5182-0553, Vial pack, screw top, pre-assembled, certified, clear vials, blue caps, PTFE/red silicone septa, 2 mL, 100/pk. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap), Comparable to OEM # 5182-0553

Avatar
ChrAct
-

USP L57 150 x 4.6 x 5um

Cột bảo vệ cho cột trên

Cột Lightversil RPX8 Plus 250 x 4.6 mm x 5um, S-Lab

Cột bảo vệ cho cột trên

Avatar
ChrAct
-

ULTRON ES-OVM 5um 150x4,6mm LC Column Unit(s) 1 SHINWA-401-102

ULTRON ES-OVM 5um 10x4,6mm Guard Cartridges (2 pcs) Unit(s) 1 SHINWA-401-121

Shinwa Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) for 10 mm Unit(s) 1 SHINWA-401-129

SLAB (USA), Lightversil C18 250 x 4.6mm, 5 µm HPLC Column Unit(s) 1 L18-2504605

SLAB (USA), Lightversil C18 Guard Cartridge 5PK Unit(s) 1 S6211-5PK

SLAB (USA), Lightversil Guard Holder, 1pk Unit(s) 1 S6220-1PK

Avatar
ChrAct
-

Code Tên sản phẩm ĐVt Số lượng

CT041019 Gabapentin Ống EDQM 5

CT041124 Chất chuẩn Gabapentin Related Compound A Ống EDQM 12

CT041173 Gabapentin Related Compound B Lọ EDQM 4

CT041174 Gabapentin Related Compound D Lọ EDQM 2

CT043617 Chất chuẩn Lactose monohydrate Lọ EDQM 1

CT030105 Letheen Agar G HIMEDIA 500

CT030102 Sabouraud Dextrose Agar w/0.7% Polysorbate 80 & 0.1% Soya lecithin G HIMEDIA 500

CT030103 Sodium chloride peptone solution G HIMEDIA 500

CT030104 L-histidine G HIMEDIA 500

CT030072 L-a-Lecithin G HIMEDIA 500

CT030106 Dey- engley Neutralizing Agar (DE agar disinfectant testing) G HIMEDIA 500

CT020287 Sodium Thiosulfate pentahydrate AR G 500

CT020292 Decane-1-sulfonic acid sodium salt G 25

TKE25200 Cột HPLC C18 (250 x 4.6 x 5.0 µm) Cái WATERS 1

TKE25200 Cột HPLC C18 (250 x 4.6 x 5.0 µm) Cái AGILENT 1

TKE22600 Cột HPLC C18 (250mm x 4,6mm; 5µm) Hypersil Cái 1

TKE70134 Cột HPLC C18 (200*4.6 cm; 5μm), L1 Cái 1

THC01036 Đĩa petri nhựa 90 x 15 mm Cái 4000

TKE33500 Cột C8 ( 250 x 4.6mm; 5µm) Cái 1

Avatar
ChrAct
-

Cột phân tích ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18, 95Å, 2.1 x 100 mm, 1.8 µm, 1200 bar pressure limit 959758-902 Cái

Cột phân tích DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um 122-5532

Avatar
ChrAct
-

STT Mặt hàng yêu cầu SL

O-ring for nebulizer inlet of the Sturman- Masters spray chamber, nitrile rubber, 7/16 inch id, 5/8 inch od, 3/32 inch thick, 6910019800, 1

Agilent

Filter Argon ICP-OES (Vista and 700 series), 6810010000 1

Agilent

Filter drierite-small, 6810008700 1

Agilent

Work coil Radial ICP_ES Series II, 110590490 1

Agilent

Filter Argon ICP-ESO (short) 1

6810008600

Agilent

Bonnet quart for radial torch ICP-OES, 2010070790 Agilent 1

Torch hi-solids radial 1,8mm id injector, 2010095000 1

Agilent

Avatar
ChrAct
-

O RING 716 IDX 58 ODX332IN NIT, 8P Unit(s) 1 AT-6910019800

Filter Argon ICP-OES Vista, 700 Series, 58 Unit(s) 1 AT-6810010000

Filter drierite - small, AA Unit(s) 1 AT-6810008700

WORK COIL RADIAL ICP-ES SERIES II, 8P Unit(s) 1 AT-110590490

Filter Argon ICP-OES short, 58 Unit(s) 1 AT-6810008600

Torch bonnet, quartz, radial ICP, 1/p, AA Unit(s) 1 AT-2010070790

Torch Hi-solids radial 1.8mm id injector, AA Unit(s) 1 AT-2010095000

Avatar
ChrAct
-

Lamp D2 HPLC 228-55626

• Lamp D2 HPLC 893-4755

• Lamp D2 HPLC L2000 892-2550

Avatar
ChrAct
-

Đèn d2 HPLC 228-55626

Đèn d2 HPLC 893-4755

Avatar
ChrAct
-

PM kit for G1312 binary pump, AA Unit(s) 1 AT-G1312-68741

Capillary, 18cm, .12mm id 1/16 male/male, AA Unit(s) 1 AT-G1313-87304

Capillary ST 105 X 0.12mm S/S, AA Unit(s) 1 AT-01090-87611

ChraSil B100 C18, 150 x 4.6 mm, 5.0um Unit(s) 1 C1505-B5032

ChraSil B100 C18, 250 x 4.6 mm, 5.0um Unit(s) 1 C1505-B5034

ChraSil B100 C8, 150 x 4.6 mm, 5.0um Unit(s) 1 C1515-B5032

ChraSil B100 C8, 250 x 4.6 mm, 5.0um Unit(s) 1 C1515-B5034

ChraSil B100 C8 Guard cartrigde, 10 x 4.6mm, 5um, 5pk Unit(s) 1 C1515-B5036

ChraSil B100 C18 Guard Cartridge 5.0um, 10 x 4.6 mm, 5pk Unit(s) 1 C1505-B5036

Chrasil Guard column holder 10mm, 1/pk Unit(s) 2 C1000-FGH10

Avatar
ChrAct
-

code tên sản phẩm ĐVT số lượng

TKE31100 Cuvette thạch anh 0,2 cm Cái

1.00

TKE33500 Cột C8 ( 250 x 4.6mm; 5µm) Cái

1.00

TKE34200 Cột C8 ( 150 x 4.6mm; 5µm) Cái

1.00

Avatar
ChrAct
-

Tên Code Hãng

Đèn HPLC G1314-60101 Agilent (Mỹ)

Bo mạch tiêm mẫu HPLC Hãng Shimazu - LC2030C3D FFC Z-Z (228-55727-41) Shimazu (Nhật Bản)

HPLC Column ZORBAX Bonus-RP, 80Å, 5 µm, 4,6 x 250 mm 880668-901 Agilent (Mỹ)

Bộ tiền cột của cột trên Agilent (Mỹ)

LC Inline Filter Pack, 4,6 x 0.5 um 5067-1602 Agilent (Mỹ)

Avatar
ChrAct
-

Eclipse XDB-C18 4.6x150 5u Analytical, BC Unit(s) 1 AT-993967-902

Eclipse XDB-C18 4.6x12.5,5u Grd Car 4/PK, BC Unit(s) 1 AT-820950-925

Cartridge holder for 4mm cartridges 2/PK, BC Unit(s) 1 AT-5021-1845

TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um Unit(s) 1 THERMO-26098-1420

365D0291, Thermo Scientific™ GC Syringes for TriPlus™ RSH Autosampler Unit(s) 1 P5120-12567

Avatar
ChrAct
-

[AT-12-3050] Dissolution Sinkers, Capsule Weight, 3 Prong, plastic

Avatar
ChrAct
-

[THERMO-60108-793] SPE Cartridge, HYPERSEP SILICA 500 mg, 10ML, 50/PAK

Avatar
ChrAct
-

50/80 mesh Porapak Q

60/80 mesh Chromosorb 106

Avatar
ChrAct
-

[AT-5190-9067] Cap,9mm blu scrw bnd,prslt PTFE/S,1000PK, 58

[AT-5182-0716] Vial,screw,2ml,ambr,WrtOn,cert,100PK, 58

1 Answer
0
Avatar
ChrAct
Best Answer

70000356 BÓNG ĐÈN PHÂN QUANG/6V-10W(分光計燈泡/6V-10W) 15 EA NHAN HIEU: PHILIPS J102

70035760 ĐÈN WI / NA55917-S062-65005(燈泡 WI / NA55917-S062-65005) 2 EA thay đèn WI máy shimadzu 1280 L208

70027753 BÓNG ĐÈN D2 / L6380 80V- 062-65055-05(D2 燈泡/ L6380 80V- 062-65055-05) 2 EA thay đèn WI máy shimadzu 1280 L208

70000225 BOA 3 VAN/(橡皮吸球/) 20 EA J102

70000109 BÌNH ĐỊNH MỨC THỦY TINH/50ML(玻璃定量瓶/50ML) 10 EA nhãn hiệu: ISO LAB quy cách: 50ml, Cấp A KSQT  sử dụng kiểm nghiệm(mua dự phòng) J5

70039127 ỐNG NESSLER/50ML(NESSLER TUBE/50ML) 20 EA nhãn hiệu: DURAN quy cách: 50ml, đường kính ngoài: 2cm x dài: 30cm KSQT  sử dụng kiểm nghiệm(mua dự phòng) J5

70000242 GIÁ ĐỂ PIPET/(分析支架/) 2 EA KNNT sử dụng kiểm nghiệm quy cách: 2 tầng, 40 vị trí J5

70040728 HỦ NHỰA 500ML VHIA VẠCH 200 EA MA CU: 70000323 D1

70000241 CHÉN CÂN/∮70MMX35MM(稱量瓶/∮70MMX35MM) 20 EA Diameter: 7cm; Height:3.5cm D1

70032905 CỐC LỌC THỦY TINH , PORE SIZE 40-60 ΜM(玻璃過濾杯, PORE SIZE 40-60 ΜM) 12 EA Velp; P2, pore size 40-60 µm Code: A00000140 D1

70000235 CHÉN NUNG/50ML(坩堝/50ML) 10 EA Không nắp, có khắc số Thạch anh trong suốt Thể tích: 50ml Kèm mẫu D1

70026531 ỐNG GIẤY LỌC/N08430X100MM/NO.84/30X100MM 10 BOX ADVANTEC ; Item 84, size  ID 30mm, OD 34mm, L 100mm, 25 cái/hộp. D1

70023284 CỌ RỬA ỐNG/DÀI:45CM,ĐƯỜNG KÍNH:6CM(通管刷/45CM長,6CM直徑) 30 EA Dài (length): 45cm Đường kính (diameter) :6cm D1

70023167 GIÁ KẸP ĐIỆN CỰC/130MMX280MM(電極架子/130MMX280MM) 2 EA J102

70019346 MÂM INOX/35CM X 50CM(白鐵盤/35CM X 50CM) 5 EA 35cm x 50cm, chiều cao 50mm Đựng đĩa petri L209

70019344 MÂM INOX/300MMX400MM(白鐵盤/300MMX400MM) 10 EA 300mmx400mm, chiều cao 80mm Đặt đĩa môi trường kiểm vi sinh L209

70000090 BÌNH TAM GIÁC/250ML(三角瓶/250ML) 20.000 EA PT bột, NH: Duran, 250ml, Ø4cm, chịu nhiệt, kèm mẫu/L204 L2

70000796 ỐNG PHÂN PHỐI/026005(DISTRIB PIECE/026005) 2.000 EA kèm mẫu ,BUCHI /L204 L2

70041959 MÁY KIỂM VI SINH ATP/LUMITESTER SMART(ATP微生物細菌快速檢測儀/LUMITESTER SMART) 1 EA Lumitester Smart Kiểm nhanh sự có mặt của vi sinh L209

70041960 QUE TEST ATP/LUCIPAC A3 SURFACE(ATP檢測拭子/LUCIPAC A3 SURFACE) 500 EA Lucipac A3 surface Kiểm nhanh sự có mặt của vi sinh L209

70041958 QUE TEST ATP/LUCIPAC A3 WATER(ATP檢測拭子/LUCIPAC A3 WATER) 200 EA Lucipac A3 water Kiểm nhanh sự có mặt của vi sinh L209

70001161 PHÈN CHUA/KAL(SO4)2(鉀明礬/KAL(SO4)2) 100 KG Kal(SO4)2 Nhân viên sử dụng rửa hóa chất 給予人員使用以清洗化學品 L101

70023357 PHỄU LỌC SỨ/∮130MM/BUCHNER(瓷漏斗/∮130MM/BUCHNER) 1 EA L6

70022068 NÚT SILICON/∮25MMX38MMXH40MM(矽膠塞頭/∮25MMX38MMXH40MM) 1 EA L6

70000128 BÌNH HÚT CHÂN KHÔNG/1000ML(真空吸瓶/1000ML) 1 EA L6


1 Comment
Avatar
Discard
Avatar
ChrAct
-

1. Bộ bảo trì bơm sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

2. Bộ dây mao quản cho module ổn định nhiệt máy Agilent 1260 Infinity

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

3. Tiền cột C18

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C18 có khóa đầu

Kích thước: 12,5 mm x 4,6 mm, 5 µm

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

Đóng gói: Hộp 4 cái

4. Tiền cột C8

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C8 có khóa đầu

Kích thước: 12,5 mm x 4,6 mm, 5 µm

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

Đóng gói: Hộp 4 cái

5. Cột sắc lý lỏng C18 150x4,6mm 5 µm

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C18 có khóa đầu.

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

6. Cột sắc lý lỏng C18 250x4,6mm 5 µm

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C18 có khóa đầu.

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

7. Cột sắc lý lỏng C8 150x4,6mm 5 µm

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C8 có khóa đầu.

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

8. Cột sắc lý lỏng C8 250x4,6mm 5 µm

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C8 có khóa đầu.

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9Legal Notice

Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.

Chratec.com™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Chratec.com™ and other Chratec™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

 Be the first to find out all the latest update.


ChraSil

a series of HPLC columns

ChraPart

alternative spare part for Lab

ChraSep

sample preparation and process

ChraCap

dissolution tester accessories

ChraLamp

replacement lamps for Lab

ChraBond

capillary GC columns