Bóng đèn tia cực tím cho máy UV-VIS, Hitachi mã 2J1-1500 (thay thế cho 122-230)
495,00 495,00 495.0 USD
Bóng đèn tia cực tím D2 cho máy đo quang UV-VIS Hitachi U-1900, U-2900, U-1800, U-2800, sản phẩm này (mã 2J1-1500) được dùng thay thế cho các mã hãng đã ngưng sản sản xuất là:122-230,

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: U-1900, U-2900, U-1800, U-2800

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Đảm bảo 2000h vận hành
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
ChraSep bộ kít ống dẫn dung môi và nấp GL-45, đầu lọc dung môi, ốc nối vào bộ trộn dùng cho HPLC
92,00 92,00 92.0 USD
Tình trạng sản phẩm: Hàng mới 100% còn nguyên seal từ hãng sản xuất
Hãng sản xuất: Chratec
Sử dụng để nối từ chai đựng dung môi dùng nấp GL-45 vào bơm cho máy sắc ký HPLC
- GL-45 Bottle Cap – (1) 3/16″ OD Tubing Port
- Solvent filter
- Solvent PTFE Tubing
- Fitting nut
Bóng đèn tia cực tím cho đầu dò UV-VIS, Shimadzu mã 228-63621-00 (thay thế cho 228-55626)
729,00 729,00 729.0 USD
Bóng đèn tia cực tím D2 cho máy HPLC đầu dò UV-VIS Shimadzu LC-2030/LC-2050 và LC-2040/LC-2060, sản phẩm này (mã 228-63621-00) được dùng thay thế cho các mã hãng:228-63621, 228-55626,

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: LC-2030/LC-2050 và LC-2040/LC-2060

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Đảm bảo 2000h vận hành
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ

Mã sản phẩm: 228-63621-00

Hãng sản xuất: Shimadzu

Tình trạng sản phẩm:
- Hàng mới 100%
- Còn nguyên seal
Cột sắc ký khí Agilent 145-1001. J&W DB-HT Sim Dis GC Column, 5 m, 0.53 mm, 0.15 µm, 7 inch cage
205,00 205,00 205.0 USD
Agilent 145-1001. J&W DB-HT Sim Dis GC Column, 5 m, 0.53 mm, 0.15 µm, 7 inch cage

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: GC

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Calcium (Ca, 001-6008), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Calcium (Ca, 001-6008), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Arsenic (As, 001-6103), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Arsenic (As, 001-6103), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Selenium (Se, 001-6150), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Selenium (Se, 001-6150), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Bismuth (Bi, 139-3564), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Bismuth (Bi, 139-3564), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Magnesium (Mg, 139-3592), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Magnesium (Mg, 139-3592), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
EFC 25 Si Module for GC 436 456 GC Part# 550025F, CP742712
990,00 990,00 990.0 USD
EFC 25 Si Module for GC 436 456 GC Part# 550025F, CP742712

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: EFC 25 Si Module for GC 436 456 GC Part# 550025F, CP742712

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Mecury (Hg, 207-2007), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Mecury (Hg, 207-2007), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Paladium (Pd, 207-2009), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Paladium (Pd, 207-2009), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Aluminium (Al, 208-2001), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Aluminium (Al, 208-2001), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Cadmium (Cd, 208-2008), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Cadmium (Cd, 208-2008), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Copper (Cu, 208-2011), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Copper (Cu, 208-2011), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Iron (Fe, 208-2012), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Iron (Fe, 208-2012), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Mangan (Mn, 208-2019), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Mangan (Mn, 208-2019), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Sodium (Na, 208-2021), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Sodium (Na, 208-2021), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Sodium (Na, 208-2021), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Sodium (Na, 208-2021), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Zinc (Zn, 208-2034), for Hitachi AAS
415,00 415,00 415.0 USD
Bóng đèn Ca-tốt lõm HCL nguyên tố Zinc (Zn, 208-2034), for Hitachi AAS

Phù hợp để sử dụng cho các model máy: AAS

Mô tả:
- Hàng còn nguyên seal từ hãng sản xuất
- Có kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ

Add to cart

Sign in

Pay

Get Delivered

 Be the first to find out all the latest update.


ChraSil

a series of HPLC columns

ChraPart

alternative spare part for Lab

ChraSep

sample preparation and process

ChraCap

dissolution tester accessories

ChraLamp

replacement lamps for Lab

ChraBond

capillary GC columns